kerkoni ne blog

Saturday, January 8, 2011

Njësia qendrore, Pllakëza amë

Njësia qendrore, Pllakëza amë

Njësia qendrore

Përbëhet nga këto pjesë kryesore:pllakëza amë(Motherboard)ku janë të vendosura këto pjesë: njësia procesore qendrore(CPU),kujtesa operative(RAM) dhe kujtesa e përherëshme (ROM),njësia e diskut të ngurtë (Hard Disk Driver),njësia e disketave (Floppy Disk),njësia arithmetike logjike, kooprocesori, ku kryhen të gjitha kalkulimet,kartelat për operacionet hyrëse/dalëse dhe pjesa e rrjetës për furnizim me rrymë elektrike.

Pllakëza amë

Është pjesa kryesore e çdo PC-je.Përpos të tjerash në të gjendet edhe njësia procesore qendrore e cila quhet procesor apo mikroprocesor.Procesori është një tërësi e qarqeve të integruara elektronike (çip).

No comments:

Post a Comment